Tyto stránky nejsou aktualizovány od 10. 10. 2006.
Novou verzi najdete ZDE.

Centrum medievistických studií je vědecká instituce zaměřená na výzkum středověku a podporu doktorandských programů. V CMS probíhá řešení projektu Centrum základního výzkumu "Křesťanství a česká společnost ve středověku".
Na našich stránkách najdete informace o pracovišti, jeho činnosti, projektech a zaměstnancích.Kalendář akcí CMS:

13. 10. 2006přednáška B. Studt
18. 10. 200624. zasedání fellows
19. 10. 2006přednáška M.-A. Nielen
22.-24. 11. 2006konference "Sacri canones"
15. 12. 2006přednáška J. Frieda
27. 2. 2007setkání doktorandů
28. 2. 200725. zasedání fellows
22. 3. 2007přednáška Ph. Contamina

Omezení provozu studovny

Oznámení:

OÚ AV ČR, ZČU a CMS připravují na 12.- 16. listopad 2006 konferenci "Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět.
Setkávání na cestách Starého světa ve 13.- 14. století".

Vybrané odkazy / Selected Links:

Spolupracující instituce / Cooperating Institutes:

Čeští partneři
Filozofický ústav AV ČR Praha
Filozofická fakulta UK Praha
Historický ústav AV ČR
Archeologický ústav AV ČR
Katedra PVHAS FF UK Praha
Ústav českých dějin FF UK
Katedra dějin PedF UK Praha
Katolická teol. fakulta UK Praha
Historický ústav FF MU Brno
Scriptorium

Zahraniční partneři
MGH München
Reiss-Museum Mannheim
GWZO Leipzig
Universität Bern
Universität Konstanz
FIDEM
Centre for Med. Studies Bergen
Université Toulouse II - Le Mirail


Začátek stránky

Kontakt
Knihovna
Kalendář
CZV

English English version
(under construction)